Kurs i VHF/DSC-radiotelefoni, start 18.03.2019

18 Mars 2019, 18:00 - 20:30

Kurs i VHF/DSC-radiotelefoni börjar 18.03.2019

Kursen är förberedelse för Kommunikationsverkets SRC-examen. SRC-certifikat behövs för att få använda VHF-radiotelefon i fritidsbåt. Efter kursen ordnas gemensamt tillfälle att avlägga SRC-examen.

Kurstidtabell:

  • måndag 18.03.2019 kl. 18:00 – 20:30
  • måndag 25.03.2019 kl. 18:00 – 20:30
  • lördag   30.03.2019 kl.  09:00 - 14:00

Ett repetitionstillfälle á ca 2 timmar kort före examen; förslagsvis måndag 08.04. 2019 kl. 18:00-20:00

Kursledare: Eric Sundman

Examenstidpunkten bestäms under kursens gång på axeln kursdeltagarna/Kommunikationsverkets examinator/kursledaren.

OBS! Anmälning på NJK:s hemsidor.

Kursavgiften 80 EUR inkasseras av NJK.

Avgifter för examen (45,40 EUR) och certifikat (43,75 EUR) betalas av examensdeltagarna efter examen. - Kommunikationsverket fakturerar examensdeltagarna. - NJK har inga åligganden i detta avseende.


Plats
NJK
Kopparsundsgränden 9
00200 Helsingfors