Välkommen!

Föreningen är grundad år 1947 och dess ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskapen i navigation och befrämja trafikkulturen bland fritidssjöfarare. Navigationssällskapet är medlemsförening i Finlands Navigationsförbund och har för närvarande ca 800 medlemmar.

Medlemskap i Navigationssällskapet medför rätt att delta i sällskapets verksamhet såsom föredrag, kurser, utfärder, tävlingar och fester. Endast medlemmar har rätt att bära medlemsmärke, gradbeteckningar och att föra kompetensvimpel. Om medlemskapet upphör, upphör också dessa rättigheter.

Sök gärna upp oss även på facebook