Föreningen är grundad år 1947 och dess ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskapen i navigation och befrämja trafikkulturen bland fritidssjöfarare. Navigationssällskapet är medlemsförening i Finlands Navigationsförbund och har för närvarande ca 800 medlemmar.

Medlemskap i Navigationssällskapet medför rätt att delta i sällskapets verksamhet såsom föredrag, kurser, utfärder, tävlingar och fester. Endast medlemmar har rätt att bära medlemsmärke, gradbeteckningar och att föra kompetensvimpel. Om medlemskapet upphör, upphör också dessa rättigheter.