Radarkurs

Kursen innehåller teoriprov och tentamenskörning. Kursen, som pågått och utvecklats i bortåt 20 år, hålls på skolbåten Navis. Kursen, som innehåller både teori och praktik, är certifierad i Navigationsförbindets kvalitetssystem och är en ypperlig grundutbildning för varje skeppare som väljer radar till ett av sina navigationshjälpmedel.