Allmänna Föreningsärenden:
Kommodor:
Carina Vaenerberg
Tel. 040 750 2503
 
Adressförändringar:
Per e-post: navisfinland@outlook.com
Per post: Navigationssällskapet i Finland r.f.
Storsvängen 10
00200 HELSINGFORS