Kontakt

Allmänna Föreningsärenden:
Kommodor:
Andreas Fagerström 
Tel. 040 158 9110
 
Adressförändringar:
Per e-post: navisfinland@outlook.com
Per post: Navigationssällskapet i Finland r.f.
Storsvängen 10
00200 HELSINGFORS
 
Navis Styrelse 2023-2024
Andreas Fagerström, Kommodor
Michael Rodas, Vice kommodor 
Simon Finnilä, Sekreterare 
Maria Aaltonen, Kassör
Carl "Peppe" Schauman, Ledamot 
Kristian Selén, Ledamot 
Carina Vaenerberg, Ledamot 
Richard Vaenerberg, Ledamot