Praktikkurs för motorbåtsförare

Kursen med tillhörande examensprov är certifierad i Navigationsförbundets kvalitetssystem och behövs för det internationella behörighetsbrevet för fritidsbåtförare. Kursens stomme utgörs av den praktikkurs som Navis regelbundet hållit och utvecklat alltsedan 1970-talet. Kursen och examensprovet hålls på skolbåten Navis, men kan alternativt i vissa fall hållas på någon medlems egen för utlandsresor lämpad båt. Kursen är nyttig också för personer som inte (tillsvidare) tänker skaffa sig det internationella behörighetsbrevet.