Båten

Föreningens skolbåt heter NAVIS och den har sin hemhamn hos NJK på Björkholmen västerom Drumsö.

Båten är byggd av aluminium, ursprungligen till husbåt, mellan åren 1972-1975. Föreningen köpte båten 1978. NAVIS är i första hand avsedd för skolning i föreningens regi. Hon är av denna orsak inredd och utrustad för att på bästa möjliga vis tjäna detta ändamål. Båten kan även, enligt överenskommelse, användas av föreningens medlemmar till annat ändamål.

Exempel på kurser vi ordnar ombord är Praktikkurs för motorbåtsförare, Radar-kurser, sextantövningar och GPS-kurser m.fl. Vi utökar gärna utbudet efter behov och också på begäran. Kursavgifterna sätts till självkostnadspris.

Förfrågningar angående båten: navisfinland@outlook.com

Tekniska uppgifter

Längd                                13 m

Bredd                                   4 m

Höjd till mast-topp       ca 6 m

Djupgående              ca 1,2 m

Motor                             6-cylindrig Perkins turboladdad dieselmotor med ca 185 hästkrafter

Vikt                              ca 10 ton

Övrig utrustning

  • 2 radaranordningar, en för rorsman och kaptenen och en för utbildningsändamål. Radarn för utbildningsändamål är placerad så att utrymmet kan mörkläggas, utan sikt utåt. Skeppare och rorsman har alltid fri sikt för obligatorisk utkik för att trygga framfarten.

  • VHF-radio med vilken VTS-, anrops- och nödkanaler ständigt bevakas under färd.

  • Kartplotter, GPS, gyrokompass, ekolod loggar, och autopilot finns även på plats.