VHF/DSC

Kursen är avsedd att ge de insikter i VHF-radiotelefonin och det digitala selektivanropsförfarandet DSC som krävs för avläggande av Kommunikationsverkets SRC-examen. Ett SRC-certifikat behövs för att få använda VHF-radiotelefon och DSC-anrop i fritidsbåt.