VHF Kurs på Björkholmen

14 November 2020 kl. 09.00–15 November 2020, 16.00

NJK ordnar i samarbete med Navigationssällskapet en VHF-kurs. Efter kursen erbjuds deltagarna möjlighet att delta i behörighetsexamen och således erhålla kustcertifikat. Kursen ordnas i första hand för NJK’s medlemmar, men även icke-medlemmar kan delta. Kursen kostar medlemmar EUR 30, icke medlemmar kan delta för EUR 50. Till detta kommer examensavgiften enligt rådande prislista (för närvarande ca EUR 45). Kursen omfattar två dagar á fyra timmars utbildning på Björkholmen. Kursdragare Carl Schauman.

Fartygets radiooperatör ska inneha ett behörighetsbevis (certifikat) som berättigar till att använda fartygets radiostation (VHF).

Om du vill delta kan du anmäla dig via NJK:s hemsida www.njk.fi 


Plats
NJK Björkholmen

Arrangör
Navis