Kom med i verksamheten

Finlands Navigationsförbunds och dess medlemsföreningars huvuduppgift är att utbilda båtförare och därigenom främja säkerheten till sjöss. Varje föreningsmedlem kan på sitt sätt medverka till detta; allt behövs från att sprida kännedom om föreningen och verksamheten till att vara matros/rorgängare på skolbåten eller att verka som handledare och lärare på våra kurser. Arbetet kommer inte att ta slut!

Så här blir Du medlem i Navigationssällskapet i Finland r.f.:

Efter avlagd skepparexamen kan Du ansluta Dig till sällskapet genom att betala in enligt nedanstående:
  • medlemsavgift     35 EUR
  • Bankkonto:           

    FI3440551020046219

    Aktia SWIFT/BIC: HELSFIHH

Endast som medlem: 

- har Du rätt att föra kompetensmärken och vimpel

- har Du möjlighet att delta i sällskapets kurser och aktiviteter

- får Du vår medlemstidning Skepparen

dessutom stödjer Du det förebyggande sjösäkerhetsarbetet i vårt land.