Kom med i verksamheten

Finlands Navigationsförbunds och dess medlemsföreningars huvuduppgift är att utbilda båtförare och därigenom främja säkerheten till sjöss. Varje föreningsmedlem kan på sitt sätt medverka till detta; allt behövs från att sprida kännedom om föreningen och verksamheten till att vara matros/rorgängare på skolbåten eller att verka som handledare och lärare på våra kurser. Arbetet kommer inte att ta slut!