Stadgar

Stadgar

Antagna av föreningen den 12 maj 1947, ändrade vid allmänt möte den 3 februari 1949, den 16 april 1950, den 15 december 1962, den 13 december 1973, den 13 mars 2004 och den 11 mars 2020. Godkända av Patent och registerstyrelsen 17.12.2020Läs mera »
Andreas Fagersröm
05.10.2020 kl. 15:31