Internationellt båtkörkort

År 2004 förnyades bestämmelserna angående det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt, det närmaste vi har till ett internationellt ”båtkörkort”.
Det innebär bland annat att minst kustskepparexamen och praktikkurs (för motorbåt /segelbåt) krävs för att skaffa sig detta behörighetsbrev; mer info finns på Traficoms nätsidor.

https://www.traficom.fi/sv/internationellt-forarbrev-fritidsbat


Navis erbjuder både kustskeppar- och motorbåtspraktik- kurser.

Utbildningens status har höjts genom det kvalitetssystem och den lärarauktorisering som uppstod som påföljd av de nya bestämmelserna. Samtidigt har naturligtvis också ansvaret för kursernas och examensprovens innehåll och genomförande ökat.